Herontwikkeling Werf35 Hilversum

Bureau COUP organiseerde een digitale bewonersavond op 29 april jongstleden en is tevens in het vervolg het aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen. Hier is een beeldregistratie van de avond te bekijken met wachtwoord: b3=Jyi1T

Werf35 is een prachtig stukje industrieel erfgoed in Hilversum en ligt aan het spoor nabij de Mussenstraat. De tand des tijds is hier en daar zichtbaar en daardoor is het gebied erg authentiek. De laatste jaren is het gebied uitgegroeid tot dé creatieve broedplaats van Hilversum. Het is een hotspot voor bedrijven van klein tot middelgroot, in een historische inspirerende omgeving. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten om kennis te delen, zaken te doen en plezier te maken.

De Werf is altijd in beweging en dus is er de laatste tijd nagedacht over de volgende stap in de ontwikkeling van het gebied. Hiervoor heeft gedelegeerd ontwikkelaar COUP in afstemming met de gemeente Hilversum plannen gemaakt. Deze plannen zetten in op ontwikkeling van het nu braakliggende voorterrein en zijn gemaakt met oog voor de bestaande gebouwen en omliggende gebieden.

“Het wordt een unieke kleinschalige gebiedsontwikkeling helemaal in lijn met de kernkwaliteiten van Werf35. Het erfgoed en de eigenzinnige Hilversummer staan in ons plan echt centraal.”

Gijs Schuurhuis, partner COUP
Gedelegeerd ontwikkelaar Werf35

Hoewel de nieuwe gebouwen op Werf35 nog ontworpen moeten worden slaan ze in hun verschijningsvorm een brug tussen oud en nieuw. Het wordt stoere architectuur die aansluit bij de industriële vibe van het gebied. De auto’s verdwijnen uiteindelijk onder de grond uit het zicht en bijna 2/3 deel van de gebouwen wordt ingevuld met creatieve bedrijvigheid. Werf35 blijft daarmee een gebied waar nu & straks hoofdzakelijk gewerkt wordt, rondom een centraal plein met ruimte voor startups, scale-ups en grown-ups. Dus voor groot of klein, op Werf35 staat creativiteit centraal. Naast het werken wordt straks ook gewoond op Werf35. Hiertoe worden woningen gerealiseerd in de middenhuur. Voor starters wordt ingezet op een collectieve woonvorm (co-living).

SAMEN AAN DE START

Op 29 april presenteerden wij u onze visie op Werf 35. Hierin namen we u mee in onze kijk op diverse onderwerpen zoals het verhaal van de werf, de stedenbouwkundige opzet en de doelgroep waar we het straks allemaal voor gaan doen. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij deze plannen en met elkaar van gedachten te wisselen over ideeën en wensen. 

Achtergrond van de avond was: “Als u zou mogen dromen, hoe zou Werf 35 er dan over tien jaar uitzien?”

Tijdens de interactieve informatieavond stelden we een aantal gerichte vragen.  Met deze vragen en antwoorden kregen we een beeld van de behoefte en/of ideeën. Hier download je de presentatie die tijdens de avond gebruikt werd. En hier het verslag dat we naar aanleiding van de avond gemaakt hebben. We staan samen aan de start van een proces dat uiteindelijk leidt tot een nieuw bestemmingsplan en nog belangrijker een dynamisch en gemengd gebied met oog voor de bestaande monumentale kwaliteiten! 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij kijken uit naar uw reacties op participatie@werf35.nl.